Vesti

                                                           HERMETIZAM

Šta je Hermetizam?

Zašto nosi to ime i čime se bavi?

Odgovori na ova pitanja sežu daleko u prošlost ljudske civilizacije, a donose nam odgovor na suštinska pitanja:

Šta je čovek, odakle dolazi i kuda ide?

Drevna Mudrost nam donosi i Spoznaju o 7 Hermetičkih Zakona, po kojima se odvijaju svi događaji, svuda i uvek. Bez obzira na kojoj ravni: opipljivoj ili ne.

Uvodno predavanje približava životni filozofiju i odnos prema Sudbini, koje svaki Budni Posvećenik ima na Umu, jer su Suštinska Sloboda i Spoznaja ono čemu on, kao Hermetičar – teži.

Predavanje na ovu temu će biti najavljeno na vreme i vodiće ga: Brat Istraživač Lutalica

Knjiga koja „pokriva“ ovu temu je „Kybalion“ i možete je naći u našoj radnji putem linka:

https://code79-store.com/prodavnica/kybalion-studija-o-hermetickoj-filozofiji-drevnog-egipta-i-grcke/ 

 

                                                           MI U MEDIJIMA

Sve češće dobijamo upite raznih medijskih portala o svsi našeg online stora i molbu za osnovnim pojašnjenjima o delovanju i postojanju „diskretnih“ organizacija na našim prostorima. Jedan takav upit je došao i od novinara internet portala „Vreme“. Odazvali smo se ovom ljubaznom upitu i dali kratak intervju na ovu temu.

Sadržaj ovog intervjua možete pročitati na putem linka:

https://vreme.com/drustvo/tajna-drustva-javni-sop-prva-srpska-prodavnica-za-masone-i-one-koji-se-tako-osecaju/